Câu hỏi: Cho trẻ em học tiếng anh
07:17 18/03/2020 Người gửi: Phương Trần Mục: Quyển 2: Giúp trẻ em phát triển tối ưu

Con cháu 2 tuổi, cháu cho bé học trường mầm non song ngữ từ 15 tháng tuổi và cho bé xem các chương trình học tiếng anh thiếu nhi qua video, bài hát trên điện thoại/ipad. Cháu đã đọc được mục “Phương tiện nghe nhìn ảnh hưởng phát triển ngôn ngữ và lối sống” ở Chương 7, Quyển 2. Cháu có thắc mắc mong cô giả đáp: Liệu cháu cho con học song ngữ và xem video Tiếng Anh vậy có bị ảnh hưởng xấu không ạ?

Trả lời

Cô xin hỏi lại câu này trước khi trả lời: hiện tại về tiếng Việt (ngôn ngữ mẹ đẻ) của bé phát triển có đạt chuẩn khổng? Để biết có đạt chuẩn cháu đọc trong Chương 7 và Chương 2 của Quyển GIÚP TRẺ EM PHÁT TRIỂN TỐI ƯU