Câu hỏi: Bé 2 tháng phân có nhầy
11:20 17/03/2020 Người gửi: Thảo Nhi Mục: Quyển 2: Giúp trẻ em phát triển tối ưu

Bé được 2 tháng. Bé tăng tháng đầu 800g tháng 2 1kg cô ạ. Nhưng phân ban đầu chỉ hạt. Mấy hôm nay thì có nhầy như vậy. Mà em cho bú mẹ hoàn toàn bằng bình.

Trả lời

Tôi hiểu Thảo Nhi muốn biết em bé tăng cân hàng tháng như thế nào là vừa và tính chất phân của em bé như thé nào là bình thường. Những kiến thức này đều có trong quyển 2 GIÚP TRẺ EM PHÁT TRIỂN TỐI ƯU, đọc qua Mục lục để tìm chủ đề. Sau khi đã đọc nếu có gì thắc mắc hoặc chưa hiểu thì hỏi tôi sẽ giải đáp hoặc trả lời. Khi đặt câu hỏi nhớ ghi trang nào, thuộc chương mấy. Bác sĩ Trần Thị Hoa- tác giả bộ sách