Chuẩn Tăng trưởng Trẻ em CHIỀU DÀI SO VỚI TUỔI CỦA TRẺ EM TRAI (Từ 0 đến 2 tuổi)

05:29 24/09/2020

Chuẩn Tăng trưởng Trẻ em

CHIỀU DÀI SO VỚI TUỔI CỦA TRẺ EM TRAI

(Từ 0 đến 2 tuổi)

Bác sĩ Trần Thị Hoa https://suckhoebametreem.edu.vn/tac-gia/tran-thi-hoa

Bảng dưới đây là chiều dài tương ứng với từng tháng tuổi của trẻ em trai từ 0 2 tuổi do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hành và được áp dụng cho trẻ em trên toàn thế giới.

Mỗi một cột trong bảng dưới biểu thị chiều dài với màu khác nhau:

  1. Cột màu xanh (Median):chiều dài đạt chuẩn lý tưởng
  2. Cột màu vàng bên trái (-1SD): chiều dài tương đối
  3. Cột màu cam bên trái (-2SD): chiều dài hơi thấp
  4. Cột màu đỏ bên trái (-3SD): còi cọc nặng
  5. Cột màu vàng bên phải (1SD): chiều dài tương đối cao
  6. Cột màu cam bên phải (2SD): chiều dài khá cao
  7. Cột màu đỏ bên trái (3SD):chiều dài quá cỡ

Thư viện ảnh Xem toàn bộ

Thư viện video Xem toàn bộ

Bài viết

Học để thành Bác sĩ Nhi là học những gì? Bác sĩ Trân Thị Hoa https://suckhoebametreem.edu.vn/tac-gia/tran-thi-hoa
BẢNG HƯỚNG DẪN Làm cách nào để GIAO TIẾP với bệnh nhân có hiệu quả

Tin tức và sự kiện

TỌA ĐÀM PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC VÀ ĐỌC SÁCH HIỆU QUẢ: “KHUYẾN KHÍCH TỰ HỌC CÓ THƯỞNG SÁCH”
TSKH y dược Trần Thị Hoa, một nữ trí thức Huế tại Hà Nội