Chuẩn Tăng trưởng Trẻ em CHIỀU CAO SO VỚI TUỔI CỦA TRẺ EM TRAI (Từ 5 -19 tuổi)

05:24 24/09/2020

Chuẩn Tăng trưởng Trẻ em

CHIỀU CAO SO VỚI TUỔI CỦA TRẺ EM TRAI

(Từ 5 -19 tuổi)

Bác sĩ Trần Thị Hoa https://suckhoebametreem.edu.vn/tac-gia/tran-thi-hoa

Bảng dưới đây là chiều cao của trẻ em trai từ 5-19 tuổi do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hành và được áp dụng cho trẻ em trên toàn thế giới.

Mỗi một cột trong bảng dưới biểu thị chiều cao với màu khác nhau:

  1. Cột màu xanh (Median):chiều cao đạt chuẩn lý tưởng
  2. Cột màu vàng bên trái (-1SD): chiều cao tương đối
  3. Cột màu cam bên trái (-2SD): chiều cao  hơi thấp
  4. Cột màu đỏ bên trái (-3SD): còi cọc nặng
  5. Cột màu vàng bên phải (1SD): chiều cao tương đối cao
  6. Cột màu cam bên phải (2SD): chiều cao khá cao
  7. Cột màu đỏ bên trái (3SD):chiều cao quá cỡ

Thư viện ảnh Xem toàn bộ

Thư viện video Xem toàn bộ

Bài viết

Học để thành Bác sĩ Nhi là học những gì? Bác sĩ Trân Thị Hoa https://suckhoebametreem.edu.vn/tac-gia/tran-thi-hoa
BẢNG HƯỚNG DẪN Làm cách nào để GIAO TIẾP với bệnh nhân có hiệu quả

Tin tức và sự kiện

TỌA ĐÀM PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC VÀ ĐỌC SÁCH HIỆU QUẢ: “KHUYẾN KHÍCH TỰ HỌC CÓ THƯỞNG SÁCH”
TSKH y dược Trần Thị Hoa, một nữ trí thức Huế tại Hà Nội